Landsdækkende levering fra VNL

Blandt de mange webshops der skyder hastigt frem og vinder markedsandele, er vi foretrukket, da vi gør det muligt at kunne tilbyde levering når modtageren er hjemme – slut med lange køer på posthuset eller i pakkeshoppen, nu er det kundernes behov der er i centrum!

VNL News – Pakker til Skåne!